WiSE CRT System

BELANGRIJKE MEDISCHE INFORMATIE WANNEER ZORG WORDT VERSTREKT AAN PATIËNTEN BIJ WIE  HET WISE CARDIALE SYNCHRONISATIETHERAPIE (CRT)-SYSTEEM IS GEÏMPLANTEERD

 

Attentie: U bent op deze website terechtgekomen omdat u op de hoogte werd gebracht dat bij uw patiënt een medisch hulpmiddel werd geïmplanteerd dat bekend is als het WiSE cardiovasculaire resynchronisatietherapie (CRT)-systeem. Het WiSE CRT-systeem bestaat uit (i) een ultrageluidzender die in de borstkas links onderaan tussen de ribben is geïmplanteerd; (ii) een aparte batterijmodule in het gebied onder de linkeroksel; en (iii) een kleine ultrageluidvoelige elektrode die in het linkerventrikel van het hart van de patiënt is geïmplanteerd.

 

Ultrageluid

 

Andere Medische Interacties Die Voorzichtigheid Vereisen Of Dienen Te Worden Vermeden

 

Programmering

De WiSE CRT-pacingmodus kan geprogrammeerd worden op Uit (Off) door middel van een specifiek programmeringsinstrument. Neem contact op met de arts van de patiënt (zie de patiëntenkaart) of neem contact op met de fabrikant om het hulpmiddel te programmeren.